VeeWee.net

Alkuun Tekniikka VW 1302 Eber Garage

Eber alku Toimintaperiaate Osat Kytkentakaaviot Testaus Korjaukset


Eber korjausohjeita

Eberin osia ei saa enää uutena mutta osan osista
pystyy kuitenkin korjaamaan itse.
Esim. paineensäätimen ja bensapumpun kalvot voi vaihtaa ja näin saada
toimimattoman lämmittimen kuntoon. Hehkutulppaa voi yrittää myös kunnostaa, tosin
uusia tulppia vielä saattaa varaosaliikkeistä löytyä.
Mikäli kyseessä ei ole museoajoneuvo pystyy myös johtosarjat, releet ja kytkimet
uusimaan tarvikeosilla.
Tällä sivulla on kerrottu muutamia korjauksia, joita pystyy itse tekemään.

Paineensäätimen korjaaminen
Bensapumpun korjaaminen
Hehkutulpan kunnostus
Releiden ja johtosarjan uusinta


Eber BN2 Paineensäätimen korjaaminen


Mikäli lämmitin savuttaa, eikä paineensäätimen säätöruuvi vaikuta voi vika olla
paineensäätimen kalvoissa. Paineensäätimeen ei saa uusia kalvoja mutta
ne pystyy uusimaan.

Paineensäätimen liitännät ja säätöruuvi.


Kuva 1.1: Paineensäädin

Kuvassa 1 on esitetty bensaliitäntöjen virtaukset punaisilla nuolilla.
Sininen nuoli osoittaa paineensäätimen säätöruuvin sijainnin.
Ruuvia ei kannata toimivassa lämmittimessä käännellä, koska
se säätää polttoaine seoksen. Seoksen säätö tapahtuu mittaamalla
polttoaine tuotto esim. viiden minuutin aikana mittalasiin.

Paineensäätimen purkaminen

Irrota säätimestä polttoaineletkut ja avaa säätimen kansien ruuvit.
Kannet lähtee irti varoen naputtelemalla, koska  melko varmasti säätimen kalvot
on todennäköisesti liimautuneet kansiin ja runkoon kiinni. Molemmilla puolin säädintä
on kalvot ja pienet jouset. Alla olevissa kuvissa on säädin purettuna.
Huomaa kuinka kalvot ovat kovettuneet "koppuraksi" ja sen takia ei säätö toiminut.


Kuva 1.2: paineensäädin säätöruuvin puolelta.

 


Kuva 1.3: paineensäädin säätöruuvin vastakkaiselta puolelta.

Korjatut paineensäätimen kalvot

Vanhat kalvot on purettu ja tilalle niitattu uudet 0,4mm
vahvuiset bensaa kestävät kalvot.  Mikäli kalvojen uusiminen ei itseltä onnistu,
löytyy apua alan harrastajien piireistä. Linkit sivuiltani löytyy yhteystiedot
kaverille jolta homma onnistuu.
 


Kuva 1.4: paineensäätimen kalvot.

Huomaa oikeanpuoleisen kalvon sisäosassa on ruskea tiivisteosa, joka myös on
uusittu bensaa kestävällä tiivistemassalla. Tämä tiivisteosa sulkee polttoainekanavan
säätimen rungosta.
 

Paineensäätimen kasaaminen

Kasaa säädin päinvastaisessa järjestyksessä kuin purit sen. Kiristä ruuvit varoen.
Tiivisteliimaa ei tarvitse käyttää, koska kalvo itsessään tiivistää liitokset.
Asenna kasattu säädin lämmittimeen ja kytke polttoaine letkut.

Paineensäätimen tuoton säätäminen

Huom! Tee säätö ulkona! Tulipalon vaara!

Tuotto mitataan mittalasiin jossa on cm3 asteikko Polttoaineen tuotto säädetään
paineensäätimen ruuvilla.
Säädettäessä ruuvia myötäpäivään lisääntyy tuotto ja vastapäivään tuotto vähenee.


Mittaus:

Irrota polttoainesuutin ja kiinnitä se omalla letkullaan paineensäätimeen.
Laita suuttimenpää mittalasiin, suunnilleen samalle korkeudelle maasta kuin
se on paikalleen asennettuna.
Käynnistä bensapumppu ja anna sen olla päällä 5 minuuttia.
Viiden minuutin aikana tuoton pitäisi olla 26.6-30cm3 välillä.
Voit tietenkin lyhentää aikaa esim. 2 minuuttiin ja laskea kulutuksen sen mukaan,
pitemmällä ajalla mittaus tulos tarkkenee.
Mittauksessa ei huomioida aikaa joka kuluu pumpun käynnistyksestä bensan tuloon
suuttimesta, eikä pumpun sammuttamisen jälkeistä suuttimen tiputtelua.

Polttoaineen kulutus suhteessa virtaukseen:

Bensan virtaus 5min/cm3 Kulutus l/h
26,6 0,32
27,5 0,33
28,3 0,34
29,2 0,35
30

0,36

Lopuksi kasaa paineensäädin ja suutin lämmittimeen ja voit kokeilla lämmittimen
käynnistystä! Jos kaikki meni ok, pitäisi lämmittimen savutus vähentyä.
 

Eber BN2 Bensapumpun korjaaminen

Tässä hieman ohjetta solenoidikalvopumpun korjaamisesta. Bensapumpun kalvo saattaa
ajan kanssa kovettua tai rikkoontua. Kalvoja ei enää valmisteta uutena, mutta
sen pystyy helposti itsekin vaihtamaan. Kalvon voi tehdä 0,4mm paksuisesta bensapumpun-
kalvo materiaalista. Kalvoa voi kysyä esim. Etolalta tai joltakin pienkonekorjaamolta.


Kuva 2.1: Eber kalvopumppu

Kalvon vaihto:

Avaa 4 ruuvia jotka pitävät pumpun kammion kiinni solenoidiosassa. Alta paljastuu pumpun
kalvo osa, irrota kalvo kalvonpitimineen kiertämällä harmaasta alumiiniosasta vastapäivään.
Kalvon saat irti kalvonpitimestä, kiertämällä alumiiniosan kalvonpidin osasta irti.
Vanhaa kalvoa apuna käyttäen leikkaa uusi kalvokumi samankokoiseksi.
Itse laitoin kaksi kalvoa päällekkäin, koska vanhoja kalvoja oli myös kaksi.
Toinen kalvo oli paksuudeltaan n. 0,2mm.


Kuva 2.2: Pumpun kalvot ja osat


Kuva 2.3 solenoidi osa, jossa pumpun kalvonpidin

Pumpun kasaaminen ja perussäätö

Saatuasi kalvon vaihdettua voit kasata pumpun päinvastaisessa järjestyksessä.
Tee kuitenkin ennen kasausta kalvon perussäätö.
Perussäätö kalvolle on seuraava:
Ruuvaa kalvon pidin ihan pohjaan asti ja avaa siitä 3,5 kierrosta takaisin päin.
Nyt pumppu on perussäädössä. Voit kasata pumpun säädön jälkeen loppuun,
asentamalla pumpun kammion paikoilleen.


Pumpun kärkivälin säätö

Poista pumpun takaosassa oleva bakeliittiosa, jonka alla on katkoja.
Säädä katkojan kärkiväliksi 1mm, katkojan säätöruuvilla.
Katkoja näkyy kuvassa 2.4 sinisellä nuolella.


Kuva 2.4
katkoja

Asennettuasi pumpun takaisin lämmittimeen voit kokeilla toimintaa.
Mikäli pumpun kalvot on vaihdettu kannattaa samalla säätää paineensäätimen
avulla bensan tuotto oikeaksi. Paineensäätimen korjausohjeessa on kuvattu
tuoton säätäminen.

Hehkutulpan kunnostus

Hehkutulppaa ei välttämättä kannata heti uusia, koska sen voi myös koittaa kunnostaa.
Ajan kanssa hehkutulpan käämilanka painuu kasaan ja tästä johtuen hehku ei lämpene
tarpeeksi nopeasti. Hehkutulpan käämilankaa voi kuitenkin koittaa taivutella varovasti
takaisin muotoonsa. Tarkoituksena on saada käämilanka sellaiseksi, että kierrosten
väliin jää rakoa. Huom! Hehkulangan taivutus on aina tehtävä kuumalle langalle, jos yrität
taivuttaa kylmää lankaa se saattaa katketa. Kunnostus tapahtuu ottamalla tulppa irti
lämmittimestä ja syöttämällä sille jännitettä hehkun etuvastuksen kautta. Älä kytke
tulppaa suoraan akku jännitteeseen vaan aina esivastuksen kautta! Irrota liekintunnistimelta
esivastukselle menevä johto (keltainen) ja kytke sille akulta sulakkeen kautta jännite.
Tietenkin  maadoitus hehkutulpalle on oltava kytkettynä!
Hehku menee punaiseksi noin 10 sekunnin kuluessa, jonka jälkeen voit alkaa taivuttaa
teräspiikillä varoen hehkun vastuslankaa erilleen toisistaan. Alla olevassa videossa on
kuvattu seikkaperäisesti kuinka säätäminen vaikuttaa hehkun lämpiämisnopeuteen.

 


Video hehkutulpan säätämisestä


Hehkutulpan uusinta

Mikäli hehkutulppaa ei onnistuta kunnostamaan edellä kuvatulla tavalla, voi
koittaa hankkia uuden hehkutulpan.
Hehkutulppaa kyllä löytyy ainakin BN2 malleihin Tulppa on tyypiltään
Beru GH 195 (0102 012 205) tämä käynee myös BN4 malliin.
Tulppia voi kysellä varaosaliikkeiden kautta.


hehkutulppa uusi ja vanha

Releiden ja johtosarjojen uusinta

Johtosarjat on helppo uusia, hankki vain saman poikkipintaista
johtoa ja liittimet sekä muovisukkaa johtojen suojaksi.
Entistä johtosarjaa apuna käyttäen pystyy helposti tekemään
vastaavan johtosarjan.
Mikäli rele on rikkoontunut on sekin mahdollista uusia, tosin
vaatii jo hieman soveltamista. Eberin rele on kaksikärkinen ja tälläistä
relettä on hankala löytää. Mikäli relettä ei löydy suoraan voi hankkia kaksi
kappaletta  ns. kaksoisrelettä ja rakentaa ohjauksen näille.
Huom! Kytkentään on lisättävä myös diodi, kuten kytkentäkaavion alkuperäisestä
releestäkin näkyy.

Eber controller, vaihtoehto releille

Itsellä oli Eberi josta puuttui turvarele ja lisäksi ohjausreleet olivat huonossa
kunnossa. Koska Eberi ei tullut museoautoon päätin tehdä sen ohjaukset kokonaan
uusiksi mikrokontrolleri/ releohjaimen avulla.
Klikkaamalla alla olevaa kuvaa aukeaa oma sivu, jolla rakentamastani ohjaimesta
on kerrottu tarkemmin.


Eber controller (klikkaa kuvaa)