Autosähkö

Monelle auton rakentelussa tuottaa ongelmia auton sähköjärjestelmä.
Viimeistään into laantuu, kun "savun hälvettyä" tarkistetaan mikä meni pieleen.
Olen koonnut tähän osioon perustietoa, joilla pääsee jo pitkälle ja tulee
edes pieni ymmärrys miksi sulake paloi... tai koko auto; kun ei sitä sulaketta
sitten tullut laitettuakaan...

Monesti tarvitsisi laskea esimerkiksi sulakkeen kokoa vaikkapa lisävaloille.
Seuraavaan olen koonnut hieman peruslaskentakaavoja, joilla peruslaskenta
toimitukset voi tehdä. Tietenkin ensi alkuun on hieman kaikkia kiinnostavaa
kuivaa teoria osuutta:)


Henkilöauton sähköjärjestelmän periaate lyhyesti

Henkilöauton sähköjärjestelmä toimii 12 Voltin tasajännitteellä, jota syötetään
laturin varaaman akun kautta. Erillisiä maadoitusjohtimia ei tarvitse käyttää,
koska auton runko toimii maadoituspuolen johteena. Tämän takia onkin tärkeää,
että akulta miinusnavalta menevä maadoituskaapeli ja sen liitokset ovat
moitteettomassa kunnossa. Sekä tietenkin kaikkien muiden sähkölaitteiden
maadoitusjohtimet ovat kunnossa. Huonot maadoitusliitokset voivat
tehdä erikoisia vikoja, esim. jarruvalo voivat hehkua vilkkujen tahtiin jne.

Perus laskenta kaavoja

Seuraavassa on esimerkkejä laskennasta. Ensin kuitenkin pitää tietää
mitä mikäkin suure ja lyhenne laskelmissa tarkoittaa. 

Jännite (U), jonka yksikkö on Voltti (V), Esim. 12V
Virta (I), jonka yksikkö on Ampeeri (A), Esim. 4,5A
Teho (P), jonka yksikkö on Watti (W) Esim. 50W
Resistanssi (R) (sähkövastus), jonka yksikkö on Ohmi (Ω)
(näillä sivuilla käytetään lyhennettä ohm), Esim. 2 ohm

Virran laskenta

Esimerkiksi auton ajovalopolttimon teho on 55W ja halutaan tietää sille laitettava
sulake.

Virta lasketaan
tehosta seuraavalla kaavalla:

Virta= Teho/ Jännitteellä

 I =P/U eli 50W/12V = 4,17A

Tämä virta siis kuormittaa johtimia ja akkua ajovalojen
palaessa. Sulake valitaan kuormasta heti seuraavaan kokoon, esimerkin
mukaiselle kuormalle se olisi 5A.
Tällöin sulake palaa oikosulussa eikä vahinkoa pääse syntymään.
 

Virta lasketaan resistanssista seuraavasti:

Esim. mitataan lämmitysvastuksen resistanssiksi 2 ohm ja halutaan tietää
sen ottama virta. Jännite ilman häviöitä olisi vastuksen yli 12V.

Virta= Jännite/Resistanssi

I=U/R eli 12V/2ohm = 6,0A      (Tehoksi saadaan 72W ks. tehon laskenta)


Tehon laskenta

Esim. Puhaltimen tyyppikilvessä on arvo 4,5A, halutaan tietää puhaltimen ottama teho.
Tehon laskemiseen tarvitaan jännite millä puhallinta syötetään esim. 12V.
Huom! Todellisuudessa laite ei saa täyttä akku jännitettä, koska johtimiin häviää
aina jotakin. Mitä suuremman virran laite ottaa sitä suurempi on jännitehäviö.


Teho lasketaan kaavalla:

Teho= Jännite* Virta

P=U*I eli 12V*4,5A = 54 W
(Tästä saadaan jo vertailukohtaa esim. ajovalopolttimoon ottamaan tehoon)

Teho voidaan laskea myös suoraan, jos vastus R ja kuormitusvirta I tiedetään.

Tehon voi laskea resistanssista suoraan kaavalla:

P= I^2* R =6,0A^2 * 2ohm= 72W


Jännitteen laskenta

Esim. Mitataan ajovalon ottamaksi virraksi pihtiampeerimittarilla 5,0A
Polttimon vastukseksi on ennalta mitattu 2,2ohm. Jännitettä polttimon kannalta
ei pystytä mittaamaan, kun poltin on hankalassa paikassa.
Halutaan kuitenkin tietää polttimon saama jännite.


Jännite lasketaan kaavalla:

 U=I*R tai U=P/I

Esimerkin mukaan

U=I*R = 5,0A* 2,2ohm=11V

Polttimon jännite olisi tämän esimerkin mukaan 11V.
 

Resistanssin laskenta

Kun virta ja jännite tiedetään voidaan laskea laitteen resistanssi (sähkövastus).

Esim. Mitataan polttimon yli jännitettä 11V ja ampeerimittarilla
virraksi 5A. Halutaan tietää lampun resistanssi

Resistanssi lasketaan kaavalla:

R= U/I


Esimerkin mukaan

R=U/I = 11V* =11V/5A = 2,2 ohm

Edellä kuvatuilla laskentakaavoilla pystyy laskemaan
suurimman osan autosähköjärjestelmän liittyvistä tarpeista.

Nyt kun laskenta on hallussa, katso myös erillinen
mittausesimerkki ohje: Autosähkömittaukset

 

www.VeeWee.net- Aircooled VWs Only!