www.VeeWee.net- Aircooled VW's Only!

Kampiakselin päittäisvälyksen säätö

HUOM! EN OTA VASTUUTA OHJEEN SISÄLLÖSTÄ,
OHJE ON SUUNTAA ANTAVA JA KAIKKIA
TYÖVAIHEITA EI OLE KUVATTU
TARKASTI. JOS ET OSAA ÄLÄ TEE ITSE !!!


Mikä on päittäisvälys ja miksi se pitää säätää??

VW:n ilmajäähdytteiseissä koneissa on kampiakselin päittäisvälys oltava oikeissa
säätöarvoissa. Päittäisvälyksen voi kokeilla ottamalla hihnapyörästä kiinni ja heiluttamalla
sitä pitkittäissuunnassa. (moottori oltava tietenkin pysäytettynä, jottei joku tollukka mene rassaamaan
pyörivää konetta, kun arvelee jotta näin se pitää testata). Päittäisvälyksen tuntee pienenä välyksenä
hihnapyörä/kampiakseli yhdistelmän liikkueessa edes takaisin.
Päittäisvälyksen ohje arvo on vakiomoottorissa 0,09-0,13mm, joten puhutaan todella pienestä liikkeestä.
Eli jos saat heilutettua hihnap pari-kolme milliä on melkoisella todennäköisyydellä, moottorin laakerit
loppupuolella käyttöikäänsä ja edessä on alakerran laakeriremontti.
Liian iso päittäisvälys rikkoo kampiakselin takimmaisen laakerin (vauhtipyörän päässä olevan laakerin).
Lisäkso öljynpaine kärsii ja vaarana on mottorin kiinnileikkaantuminen.
Isolla välyksellä myös kytkintä painettaessa pääsee kampiakseli ”moukaroimaan” laakeria ja
tästä johtuen rikkoo sen.
Liian pieni välys taasen aiheuttaa moottorin lämmetessä takimmaisen laakerin jumittamista.
Edellä mainituista syistä johtuen puhutaan siis moottorin eliniän kannalta tärkeästä säätötoimenpiteestä.
Kuvassa 1 on esitetty kampiakselin ja vauhtipyörän rakenne, sekä välyksen säätölevyjen sijainti.
Monesti voi olla, että suurella päittäisvälyksellä oleva moottori joudutaan remontoimaan laakerien osalta
kokonaan. Ohjeessa oletetaan laakerien olevan koneessa kunnossa.KUVA 1 Kampiakseli ja vauhtipyörä asetelman karkea rakenne.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Säätämiseen tarvitset mittakellon magneettijalalla, digitaalisen työntömitan tai mikrometriruuvin
ja säätöä varten eripaksuisia säätölevyjä. Säädön takia joutuu vaihtamaan kampiakselin stefan ja
vauhtipyörässä olevan O-renkaan. Samalla kannattaa tarkastaa kytkin ja paineasetelma,
sekä vauhtipyörän pultissa oleva kytkinakselin laakeri. Ne on helppo uusia samassa
yhteydessä, kun tekee säätöä.


Päittäisvälyksen säätäminen


Säätämistä varten on moottori tietenkin oltava irrotettuna autosta.
Irroita kytkinasetelma, vauhtipyörä ja vauhtipyöränstefa. Stefa menee melkoisella
varmuudella vaihtoon, koska sitä ei saa ehjänä irti ja ei ole järkeä kasata
vauhtipyörää paikoilleen vanhalla stefalla. Irrotettuasi stefan pitäisi näkyä 3 kpl säätölevyjä.
Irroita säätölevyt, mittaa niiden paksuudet ja merkkaa ne paperille.
Kasaa nyt vauhtipyörä ja säätölevyt takaisin ILMAN STEFAA ja kiristä vauhtipyöränpultti
momenttiinsa (36 kgm).

Asenna mittakello (kuva 2) magneettijalalla vauhtipyörään ja mittakellon mittapää lohkoa vasten.
Siten, että mittakello pysyy paikoillaan heiluttaessasi vauhtipyörää pitkittäissuunnassa.

Kuva 2,
(klikkaa isommaksi)


Nyt heiluta vauhtipyörää edestakaisin ja kirjaa seuraavat lukemat ylös:

Vauhtipyörä täysin ulkona ja täysin sisässä. Näiden erotuksesta saat
luettua päittäisvälyksen. Esim. Mittakellon lukemat:
 vauhtipyörä ulkona 1.50 - vauhtipyörä sisässä 1.30
 = päittäisvälys 0,20mm

Nyt voit purkaa vauhtipyörän irti ja ruveta miettimään säätölevyjen
paksuuksia.
Esim. Mittasit vanhojen säätölevyjen paksuudeksi
 0,24, 0,24 ja 0,30mm = yht 0,78mm
Näillä mitoilla päittäisvälys on siis edellä mitattu 0,20mm.
Tavoitteena on päittäisvälys 0,09-0,13mm.

Kokonaisvälys ilman säätölevyjä on siis:
 mitattu päittäisvälys
0,20mm + säätölevyjen paksuus 0,78mm=
0,98mm

Yritetään s
aada välykseksi esim. 0,11mm jolloin saat laskettua säätölevyjen
paksuuden seuraavasti:

Säätölevyjen yht. paksuus=
kokonaisvälys ilman säätölevyjä - haluttu päittäisvälys

  = 0,98- 0,11 =
0,87mm

Säätölevyjä saa hankittua eri paksuisina esim. 0,22; 0,24; 0,30; 0,32;0,34;0,36mm jne.

Huom! Säätö tehdään 3:lla säätölevyllä. Tässä tapauksessa olisi valittava
levyt 0,30, 0,24, 0,34 joilla saadaan päittäisvälykseksi 0,12mm joka on
säätöarvojen (0,09-0,12 ) välissä  tai vaihtoehtoisesti
säätölevyt
0,30, 0,24 ja 0,32 joilla saavutettaisiin päittäisvälys 0,10mm.

Kun olet saanut sopivat säätölevyt valittua kasaa taas vauhtipyörä ilman stefaa ja
suorita mittaus uudelleen. Jos välykseksi tulee nyt tuo 0,09-0,13mm on säätö suoritettu
onnistuneesti. Jos taas ei aloita mittaus alusta kunnes säätö on kohdallaan.
Säätämisen jälkeen asenna stefa paikoilleen ja vaihda vauhtipyössä oleva O-rengas uuteen ja
kiristä vauhtipyörä paikoilleen 36 kgm momenttiinsa.
Tämän jälkeen asennat kytkimen ja kytkinasetelman (muista keskittää kytkinlevy).
Sitten vain kone takaisin paikoilleen ja ajoneuvo takaisin liikenteeseen.

Tässä vielä edellä kuvattujen asioiden selkeyttämiseksi video mittauksesta

www.VeeWee.net - Aircooled VWs Only!