Autosähkömittaus esimerkit

HUOM! EN OTA VASTUUTA MITTAUSOHJEIDEN SISÄLLÖSTÄ
MITTAUS ESIMERKIT OVAT SUUNTAA ANTAVIA JA
KAIKKIA TYÖVAIHEITA  EI OLE KUVATTU TARKASTI.
JOS ET OSAA ÄLÄ TEE ITSE !!!
SEURAAVASSA KUVATUT MITTAUKSET OVAT VAATIVIA
JA EIVÄT SOVELLU VASTA-ALKAJILLE!!!
KYTKEMÄLLÄ MITTALAITTEET VÄÄRIN ON VAARANA
MITTARIN, AJONEUVON TAI SIIHEN LIITTYVIEN SÄHKÖLAITTEIDEN
RIKKOONTUMINEN!!!


Mittalaitteista

Mittariksi kannattaa ostaa digitaalinen yleismittari, jossa
olisi hyvä olla myös virranmittaus mahdollisuus.
Paras on yleismittari, jossa on virran mittaukseen
erillinen pihti, joka mittaa virran suoraan johtimen päältä.
Harrastekäyttöön edullinen tasavirtapihtivirtamittari löytyy esim.
Bilteman valikoimista.
Jos jostain vielä on käsiin sattunut vanha analoginen
mittari (mittari jossa on viisarinäyttö). Kannattaa mittari
lahjoittaa suosiolla museoon.
Analogisten mittarien mittausimpedanssi on niin
pieni, että se rikkoo herkästi elektroniikka laitteita!!

Mittauksen periaate TÄRKEÄ LUKEA!

Jännitemittaus

Jännitemittarilla mitataan jännitettä jonka mitattava
arvo ilmaistaan Voltteina (V).
JÄNNITEMITTARI kytketään AINA kuorman RINNALLE.
Ks. kuvan 1 mittausesimerkkistä jännitemittarin kytkentä.
Kuorman kanssa sarjaan kytkettäessä mittari rikkoontuu!!!

Mittaus tapahtuu autosähköjärjestelmissä kääntämällä
yleismittarin valintakytkin asentoon DC V (ks. mittarin ohjekirja).
Automaattisessa mittarissa tämä riittää mutta ns.
halpahalli mittarit on usein varustettu eri jännite-alueilla
esim. 1-20V, 20-100V tai muu vastaava alue.
Autosähköjärjestelmien jännite vaihtelee 12-14,5V välillä, joten
valitaan mittaukseen asteikko 1-20V. Näin saadaan tarkin mittaus
tulos. Seuraavissa mittausesimerkeissä oletetaan mittarin olevan
automaattiasteikolla varustettu.

Virtamittaus

Virta
mittauksella voidaan selvittää kuorman ottama virta Ampeereina (A
)
VIRTAMITTARI kytketään AINA kuorman kanssa SARJAAN.
Kuorman rinnalle kytkettäessä mittari voi rikkoontua ja se voi
samalla tuhota mitattavan komponentin!!!
Ks. kuvan 1 mittausesimerkkistä virtamittarin kytkentä sarjaan.


Yleismittareissa on yleensä 10A mittauksille oma reikä mittajohtimen
kiinnitystä varten. Se on merkitty esim. tekstillä A (max. 10A).
Siirrä punainen mittajohdin A merkittyyn napaan ja musta johdin
COM- merkittyyn napaan.
Käännä yleismittarin valintakytkin asentoon A (10A) (ks. mittarin ohjekirja).
Huom! Virtamittari täytyy kytkeä jännitteettömään piiriin ja mittajohtimien
pitää pysyä luotettavasti kiinni mitattavassa piirissä. Huomaa
virtamittareilla ei yleensä voi mitata yli 10A virtoja (ks. mittarin ohjekirja).
Virta-alue rajoittaa mittausta jo esimerkiksi auton ajovalojen mittauksessa.

 

Jännitteen ja virran mittaus digitaalisella
yleismittarilla, jossa virtamittaus mahdollisuus

Kuva 1: Jännite ja virtamittaus perinteisellä virtamittarilla

Virtamittaus pihtivirtamittarilla

Virranmittaamisen pystyy helpoimmin tekemään kuitenkin
ns. pihtivirtamittarilla. Tällaisella mittarilla virta mitataan
suoraan kaapelin päältä. Liitoksia ei tällöin tarvitse availla.
Pienillä virroilla mittauksessa tulee epätarkkuutta, mutta
yleensä pihtivirtamittarilla mitataankin suurempia virtoja
esim. yli 5A kuormituksia, lataus- ja  käynnistysvirtoja,
ajovalon ottamaa virta tms.
Kuvassa 2 on esitetty pihtivirtamittauksen periaate


Kuva 2: Pihtivirtamittaus ja jännitteen mittaus

Resistanssin eli sähkövastuksen mittaus

Resistanssi
mittarilla mitataan sähkövastusta jonka mitattava
arvo ilmaistaan Ohmeina (Ω) tai ohm.

Jos halutaan tietää onko lämmitysvastus, polttimo, puolan toisiokäämi,
bensiinisuihkutussuutin tai muu vastaava kunnossa voidaan siitä
mitata laitteen sähkövastus eli resistanssi.
Kaikilla sähkölaitteilla on joku vastus, valmistaja on jopa sen voinut ilmoittaa.
Esim. bensiinisuihkutus suuttimen vastukseksi olisi voitu ilmoittaa 16 ohmia.
Mittaamalla irrallaan olevan suuttimen voitaisiin todeta, että se on ehjä
(mittarin näyttö n. 16 ohm) tai käämi olisi rikki (mittarin näyttämä tyhjä tai ääretön).

Resistanssi mitataan aina irrallaan olevasta jännitteettömästä osasta!
Jännitejohdin on aina irrotettava mitattavasta laitteesta tai piiristä muutoin
mittari rikkoontuu tai mittaus näyttää väärin.
Jos mittaat autossa kiinni olevia
laitteita irrota ensin akun miinuskenkä ja tämän jälkeen mitattavan laitteen
jännitejohdin
(se johto joka tulee kytkimeltä, sulakkeelta tai muuta kautta laitteelle)

Resistanssi mittaus tapahtuu kääntämällä yleismittarin valintakytkin
asentoon ohm tai (Ω)  (ks. mittarin ohjekirja).
Automaattisessa mittarissa tämä riittää mutta ns. halpahalli mittarit on usein
varustettu eri resistanssi-alueilla. esim. 0-2000ohm, 2000-50000 ohm tai muu
vastaava alue. Näissä mittareissa valitaan ensin suurin asteikko ja pienennetään
valintaa kunnes haluttu asteikko ja luku tarkkuus löytyy.
Seuraavassa mittausesimerkissä oletetaan mittarin olevan automaattiasteikolla
varustettu. Kuvassa 3 on esitetty resistanssimittauksen periaate

 


 Kuva 3: Resistanssin mittaus
 

Esimerkin kuvassa mittari näyttäisi 9,6 ohm tai polttimosta
riippuen johonkin 9-10 ohmin välille. Eli tässä tapauksessa
poltin olisi ehjä.

Kolmella edellä kuvatulla mittauksella jännitemittaus, virtamittaus ja
resistanssimittaus
pystyy siis tekemään lähes kaikki tarvittavat autosähkömittaukset!

Kannattaa lukea myös erillinen autosähkön laskenta osio, jotta
ymmärtää mitä tulikaan mitattua. Autosahkö laskentaa.
 

HUOM! EN OTA VASTUUTA MITTAUSOHJEIDEN SISÄLLÖSTÄ
MITTAUS ESIMERKIT OVAT SUUNTAA ANTAVIA JA
KAIKKIA TYÖVAIHEITA  EI OLE KUVATTU TARKASTI.
JOS ET OSAA ÄLÄ TEE ITSE !!!
SEURAAVASSA KUVATUT MITTAUKSET OVAT VAATIVIA
JA EIVÄT SOVELLU VASTA-ALKAJILLE!!!
KYTKEMÄLLÄ MITTALAITTEET VÄÄRIN ON VAARANA
MITTARIN, AJONEUVON TAI SIIHEN LIITTYVIEN SÄHKÖLAITTEIDEN
RIKKOONTUMINEN!!!

 


www.VeeWee.net- Aircooled VWs Only!