VW kuplan sylinterinkansiremontti

Version 1.1/ 26.12.09/www.VeeWee.net- Aircooled VWs Only!

HUOM! EN OTA VASTUUTA OHJEEN SISÄLLÖSTÄ!!
SE ON SUUNTAA ANTAVA JA KAIKKIA
TYÖVAIHEITA EI OLE KUVATTU TARKASTI.
JOS ET OSAA ÄLÄ TEE ITSE !!!
OHJEEN KÄYTTÖ OMALLA VASTUULLA JA JÄRKI MUKANA! 

Sisällys:

Miksi kansiremontti pitää tehdä
Kansien vikadiagnosointi puristuspaine- ja ohivuotomittauksin
Puristuspainemittaus
Ohivuotomittaus
Tee itse ohivuotomittaus työkalu
Ohivuotomittaus ja vian diagnosointi
Kansiremontin tekeminen
VW kuplan kansiremontti, moottorin purkuvaiheet
Kansien kunnostus
Kansien asennuksessa huomioitava
Kansien asennus moottoriin
Kansien kiristys
Kansien kiristysmomentteja
Keinuvivuston ja työntötankojen asennus
Venttiiligeometriasta
Muiden osien kasaaminen moottoriin, suuntaa antava työjärjestys.
 

Miksi kansiremontti pitää tehdä

Sylinterikannessa on imu- ja pakoventtiilit, joiden kunto vaikuttaa oleellisesti moottorin tehoon.
Yhtälailla kuin suora kansi ja kunnossa olevat sylinterit sekä männänrenkaat.
Jos moottorin puristusvaiheen aikana ei puristuspaineet pysy moottorissa ei tule tietenkään voimaakaan.
Yleisin vika kansissa on pako- tai imuventtiilin tiivistyspintojen palaminen ja sitäkautta puristuspaineen lasku.
Venttiilien palamiseen voi vaikuttaa liian pienet venttiilivälykset, jolloin moottorin kuumetessa
ei venttiilit pääse täysin kiinni ja voivat ajan kanssa palaa piloille.

Tietenkään ei pidä unohtaa ajokilometreistä muodostuvaa kulumista.
Toinen mahdollinen vika kansissa voi olla ylikuumuuden aiheuttama kansien vääntyminen tai jopa halkeaminen.
 

Kuva 1. Kannen halkeama

Kuplan moottorissa onkin tärkeää, että kaikki mahdolliset tehtaalla asennetut jäähdytyspellit ovat paikoillaan,
näin varmasti moottori jäähtyy kuten aikanaan sen on suunniteltu jäähtyvän.
Mikäli moottori on muutoin kunnossa voi olla paikallaan remontoida kannet ja
saada näin menetetyt hevosvoimat kenties takaisin.

Kansien vikadiagnosointi puristuspaine- ja ohivuotomittauksin


Mikäli arvelet kansissa olevan vikaa on aika selvittää missä on syy.
Parhaiten kansien ja moottorin kunnon saa selville tekemällä moottorille puristuspaine- ja
ohivuoto mittaukset.

Puristuspainemittaus

Puristuspainemittarilla mitataan moottorin puristuspaineet eri sylinterien väliltä.
Mittaus tapahtuu poistamalla kaikki tulpat ja irroittamalla puolalle menevän virtajohdon.
Tämän jälkeen puristuspaine mittari kierretään sytytystulpan reikään ja auton startilla pyöritetään
moottoria muutama kierros.
Puristuspaine mittareissa on yleensä mittausasteikko, joka jää näyttämään maksimi lukema.
Mittaa kaikki sylinterit ja vertaa saatuja tuloksia keskenään.
Mikäli jossain sylinterissä on suurempi poikkeama muihin on aika tutkia sitä tarkemmin.

Ohivuotomittaus

Ohivuotomittauksella tutkitaan moottorista ohivuotoja esim. männänrenkaiden ja  venttiilien ohitse.
Mittaus tapahtuu EI KÄYNNISSÄ OLEVALLE  moottorille paineilmaan liitettävällä ohivuotomittarilla
Mittari liitetään tulpan reikään ja paineilma kytketään päälle, mittarin asteikko osoittaa ohivuodon määrän.
Ohivuoto paikan saa selville kuuntelemalla moottoria imupuolelta, pakoputken päästä ja öljyntäyttöaukosta.
Seuraavassa on kerrottu tarkemmin mittauksen suorittamisesta itse tehdyllä ohivuoto mittaus työkalulla.

Tee itse ohivuotomittaus työkalu

Mikäli käytettävissä ei ole asteikolla varustettua ”oikeaa ” ohivuotomittaria pystyy ohivuoto mittauksen
tekemään kuitenkin kotikonstein seuraavasti. Ota vanha sytytystulppa ja poista siitä sisukset poraamalla,
juota tulppaan kupari putkesta poraamaasi reikään sopiva putki. Liitä putkeen paineenkestävä paineilmaletku ja pikaliitin.
Jos teet oikein Pro mallin liitä letkun välille vielä sulkuventtiili.
Näin käytössäsi on paineilma kompuraan liitettävä ohivuoto mittaus työkalu,
tosin ilman mittaria, mutta se ei ole välttämätön

Ohivuotomittaus ja vian diagnosointi

Ennen mittauksen aloitusta irrota akun miinus kenkä, jotta kukaan ei käynnistä moottoria mittauksen aikana!
Avaa venttiilikopat ja tarkista venttiili välykset. Mikäli jossakin venttiilissä on ohjearvoa pienemmät välykset voi olla,
että venttiili on vaurioitunut. Voit alkaa seuraavaksi tutkimaan moottoria ohivuotomittauksella.

Ohivuotomittauksessa mäntä täytyy olla yläkuolokohdassa sytytys kierrossa. Imu- ja pakoventtiilit ovat siis kiinni.
Pyöritä moottoria siten, että saat em. tilanteen aikaan. Jos et ole poistanut venttiilikoppia, ne kannattaa poistaa viimeistään tässä vaiheessa.

Kierrä ohivuotomittalaite tulpan reikään ja lukitse moottori paikoilleen.
Moottorin ollessa paikoillaan autossa, käy se helpoiten laittamalla vaihteen ykköselle ja käsijarrun päälle.

Nyt voit kytkeä mittalaitteen paineilmaletkulla kompressoriin.
Paine voi olla vaikkapa 6-bar tai mitä nyt sattuu kompura työntämään.
Tässä vaiheessa jos, et ole saanut moottoria lukittua paikoilleen mäntä yleensä painuu alas ja mittaus on hyödytön.

Kun paineilma täyttää sylinterin voit alkaa kuuntelemaan ohivuotoa
(mitta-asteikolla oleva mittari tietysti näyttää ohivuodon määrän). Kuulet ohivuodon suhinana seuraavista paikoista:

Suhinaa voi kuulua:

Pakoputken päästä → Pakoventtiili vuotaa

Kaasuttimesta → Imuventtiili vuotaa

Öljyn täyttö reiästä → Ohivuotoa männänrenkaiden ohi

Nämä on yleensä yleisimmät paikat joista vuotoa voi kuulua ja niiden perusteella on helppo tehdä diagnoosi missä vika on.
Tee mittaukset jokaiselle sylinterille erikseen ja vertaa niiden tuloksia, jos käytössäsi oli mitta-asteikolla oleva malli.
Mikäli diagnoosina on joku vuotava venttiili on aika tehdä kansiremontti. Tarkista kuitenkin ensin, ettei venttiilin kanna
eli siinä ei ole välystä ollenkaan.

Kansiremontin tekeminen


Kansi remontti tapahtuu irrottamalla autosta moottori, toki voi remontin tehdä paikoillaan olevasta moottorista vaan on
aikas paljon hankalampaa.
 Saatuasi moottorin irti siirrä se moottoripukkiin tai pölkyn päälle irti maasta.
Seuraavassa on työvaihelistaus mitä pitää tehdä, tarkemmin ei ole purkutyötä kerrottu.

VW kuplan kansiremontti, moottorin purkuvaiheet


Kansien kunnostus

Nyt kannet on irrotettu ja voit alkaa tutkia niitä. Puhdista kansista irtoava karsta varovasti esim. liuottamalla sitä polttoöljyllä tai
tiivisteen irrotus spraylla. Älä raaputa kansien palotiloja tai tiivistyspintoja millään teräslastalla tai vastaavalla!
Karstan poiston jälkeen näet melko hyvin venttiilien kunnon päällisin puolin ja mahdollista halkeamat.
Kuplan kannet ovat monesti halki sytytystulpan luota tai venttiilien seetirenkaiden luota.
Vakiomoottorissa lievästi halki oleva kannet yleensä vielä pelaa, mutta tiukemmissa virivehkeissä ei haljenneiden kansien käyttö
ole kovin järkevää. Kansien halkeaminen johtuu monesti puutteellisesta jäähdytyksestä.
Kansia ei kannata itse lähteä korjaamaan vaan venttiilityöt kannattaa jättää kansikoneistamon huoleksi.
Koneistamo hioo venttiilit ja niiden seetipinnat sitä varten tehdyllä koneella ,sekä samalla tarkistavat venttiiliohjureiden kunnot.
Purkuvaiheessa koneistamo soittaa, mitä kansille joutuu tekemään.
Jos kaikki venttiilit ja osa ohjureista menevät uusiin ja kannet ovat halki kannattaa ruveta harkitsemaan uusien kansien hankintaa.
Ilmajäähdytteisen kuplan kannet kannattaa samalla oikaista, mikäli on epäilys, että tiivistepinnat eivät pidä tai kannet on hieman kierot.
Huom! Kaikki koneistamot eivät pysty tekemään kuplan kansien oikaisu. Kuplan kannet joudutaan oikaisemaan jyrsinkoneella tai
erikoisjigillä sorvissa. Kuplan kansissa ei ole tiivistettä vaan tiivistys tapahtuu sylinteriputken yläpään ja kannen alumiinin välillä.
Tästä johtuen täytyy kansien olla suorat ja tiivistepintojen kunnossa. Toinen erikoisuus on, että kuplan kansissa ei ole myöskään
venttiilinkumeja, koska niitä ei tarvita (öljy ei pääse valumaan sylintereihin, kannet on vaakatasossa)

Kuva 2. Kannet koneistamon jäljiltä lasikuulapuhallettuna

Kansien asennuksessa huomioitava

Saatuasi kannet koneistamosta on aika asentaa ne paikoilleen.

Asennuksessa on huomioitava muutama tärkeä asia:

Kansien asennuksessa tarvittavat tarvikkeet
 

 Koska kannet on irrotettu saattaa olla paikoillaan samalla tiivistää sylinteriputkien alapäät uudella tiivisteliimalla.
 Mikäli öljyvuotoa ei näy ja arvelet, ettei tiivistystä tarvita ei pakko ole tiivistystä vaihtaa suositeltavaa se kyllä on.
 Oletetaan, että tiivistys on kunnossa, joten tässä ei käydä sitä läpi

Kansien asennus moottoriin

Puhdista männänlaet karstasta varoen, esim. tiivisteen irrotussprayta voi kokeilla käyttää karstan pehmittämiseen,
myös puulastalla voi karstaa koittaa poistaa.
Karstan poiston jälkeen puhdista hienolla vesihiomapaperilla sylinteriputkien yläpäät, jotka tiivistyvät kansiin.
Tiivistyspintojen pitää olla tasaiset ja kolhuttomat.
Asenna työntötankoihin uudet tiivisteet ja puhdista lohkon puoleiset tiivistepinnat.
 Jos käytät aiemmin paikoillaan olleita suojaputkia, venytä niiden haitarimaisia päitä ulospäin, näin ne eivät jää tiivisteistään vuotamaan.

Ota kansi ja ohjaa se paikoilleen sylintereiden päälle pinnapulttien varaan niin, että sovit laittamaan suojaputket lohkon ja kansien väliin.
Huom! Suojaputkien saumat tulevat ylöspäin. Saumat näkee parhaiten vanhoista putkista sisäpuolelta, koska putket on yleensä
ulkoa ruosteessa. Laita kansiin kiinnitysmuttereiden aluslaatat paikoilleen ja kierrä kiinnitysmutterit paikoilleen "käsimomenttiin".
Asenna samalla tavalla toisenkin puolen kansi ja voit aloittaa seuraavaksi kansien kiristämisen.

Kansien kiristys

Kannet kiristetään ensin molemmilta puolilta alkumomenttiin (1 kg) kiristyskaavion
"ENSIMMÄINEN VAIHE" mukaisesti.

 

Kuva 3. Kansienkiristys kaavio
(klikkaa isommaksi)

Kun kannet on kiristetty alkumomenttiin molemmilta puolin, kiristä kannet 2,0 kgm momenttiin
kiristyskaavion "TOINEN VAIHE" mukaisesti. Tämän jälkeen kiristä kannet vielä lopulliseen tehtaan
antamaan momenttiin, joka on 8mm pinnapulteilla varustetuille kansille 2,5kgm ja
10 mm pinnapulteilla
oleville kansille 3,0 kgm

Huom! kannet on aina kiristettävä kiristyskaavion mukaisesti kahdessa vaiheessa
käyttäen momenttiavainta! ÄLÄ YLIKIRISTÄ KANSIA!

Kansien kiristysmomentteja eri kokoonpanoille viritysosia käytettäessä:
(lähde: Miten kokoat kuplan moottorin, Moposport)

88 mm slip on sarja 2,5 kgm
88 mm sarja, jossa paksu sylinteriseinämä 3,0 kgm
90,5 mm sarja, jossa paksu sylinteriseinämä 3,2 kgm
92 mm sarja 3,0 kgm
94 mm sarja 2,5 kgm

"Sylinterimäntäsarjojen, joissa sylinteriseinämien ainevahvuus on pienempi, kiristysmomentti on 2,5 kgm.
Näitä käytettäessä tulisi sylinterikannet kiristää uudemman kerran 1/2 tunnin käytön jälkeen. Kiristys kylmänä.
(lähde: Miten kokoat kuplan moottorin, Moposport)

Keinuvivuston ja työntötankojen asennus

Asenna seuraavaksi työntötangot omille paikoilleen. ( Työntötangoissa on toisessa päässä ”rihlaus/karhennus” joka tulee ylöspäin kohti kansia).
Ole huolellinen, että työntötankojen päät menevät alapäästään varmasti nokka-akselin nostajakuppeihin ja yläpäästään vastaavasti
keinuvipujen koloihin. Tarkista, että keinuvivustojen pinnapulteissa on  O-renkaat paikoillaan.
Asenna seuraavaksi keinuvivusto paikoilleen niin, että keinuvivuissa oleva halkio tulee ylöspäin.
Laita keinuvivun ohuet aluslevyt ja niiden mutterit paikoilleen.
Kiristä tämän jälkeen keinuvivut momenttiavainta käyttäen (2,5 kgm).
Keinuvivuston asennuksen jälkeen muista säätää venttiilivälykset säätöarvoihinsa.

Venttiiligeometriasta

Huom! Jos kansia on laskettu on tämän jälkeen venttiiligeometria säädettävä kohdalleen.
Venttiiligeometria säädetään käyttämällä keinuvipujen alla korokealuslevyjä tai muuttamalla työntötankojen pituutta
(mittaansa katkaistavia erikoistyöntötankoja).Geometrian säätöä ei tässä käydä läpi,
oletetaan että kansia ei tarvittu oikaista muutama "kymppiä" enempää.

Muiden osien kasaaminen moottoriin, suuntaa antava työjärjestys

 

Kuva 1. Melkein valmis moottori, jäähdytyspeltejä vielä puuttuu..


Auto onkin moottorin asentamisen jälkeen testiajoa vaille valmis!


www.
VeeWee.net- Aircooled VWs Only!